Lirik Lagu Hancur Hatiku - Olga Syahputra

[*]
hancur hancur hatiku
hancur hancur hatiku

Back to [*]

[**]
hancur hancur hancur hancur hatiku
hancur hancur hancur hancur hatiku

Reff :
hancur hancur hancur hatiku
hancur hancur hancur hatiku
hancur hancur hancur hatiku
hatiku hancur

Back to Reff
Back to [*], [**], Reff

Reff2 (Raffi Ahmad - Luna Maya) :
hancur hancur hancur hatimu
hancur hancur hancur hatimu
hancur hancur hancur hatimu
kasian de lo....

Back to Reff

Top Reads