HEART
Genre: Romance, Teen
Details

Actors: Michelle Ziudith, Aurora Ribero, Achmad Megantara

Directors: Sonny Gaokasak

Country: Indonesia

13+
Description:

Rachel (Michelle Ziudith) seorang gadis tomboi yang aktivitas kesehariannya dihabiskan bersama Farel (Megantara), sahabatnya sejak kecil. Hingga tiba Luna (Aurora Ribero) yang hadir secara tak sengaja sebagai orang ketiga dalam persabahatan Rachel dan Farel.